2 Δεκ 2012

Συνερασταί και Αδελφοί εν όπλοις

Μεταλλωρύχοι,ψυχοναλυταί και ποιηταί της δράσεως και του λόγου,
όσοι δεν περιορίζεσθε είς έστω και ωραία φληναφήματα της παρακμής,
της "ντεκαντέντζας",χειρωνάκτες και πνευματικοί,
εργάται απάντων των εγκάτων,σύντροφοι,συνοιδοιπόροι,
συνερασταί και αδελφοί έν όπλοις,
εργάται και ερευνηταί του απείρου βάθους,
άνευ της κατακτήσεως του οποίου θα ήτο αδύνατον να συλλάβωμεν καν
την έννοιαν του απείρου ύψους,σας απευθύνω,
σας απευθύνω,επάνω και μέσα απο τας οικουμενικάς
και τας ατομικάς μας τρικυμίας,επάνω απ' όλας τας αβαθείς
και αρνητικάς διδασκαλίας και επάνω από τας απατηλάς
και καταστρεπτικάς των πάντων,
ταπεινότατα υλιστικάς δημοκοπίας πρός υμάς,
τους απανταχού της γης εργάτας όλων ανεξαιρέτως των "εγκάτων",
προς υμάς,τους φανερούς ή αφανείς γεννήτορας παντός μεταγενεστέρου
κλέους των ηλιολούστων επιφανειών της γης και πάσης εν τω παρόντι
και εν τω μέλλοντι οφθαλμοφανούς χαράς και δόξης των ανθρώπων,
σας απευθύνω,εκ βάθους καρδίας ένθερμον και παλλόμενον χαιρετισμόν ευγνωμοσύνης
και αλληλεγγύης.

Ανδρέας Εμπειρίκος "Ο Μέγας Ανατολικός"
Μέρος Δεύτερον - Τόμος Α - 3


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: